ज्ञान शेअर करण्यासाठी आणि जगाला अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठीचे व्यासपीठ